MICHAEL, Jessica. Amalan dan Masalah Pendekatan Pengajaran Terbeza Berpandukan MoLIB oleh Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kebangsaan. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 1-13, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21438>. Date accessed: 22 july 2024.