Seak, Yi Chek, AND Khairuddin, Khairul Farhah. " Penerimaan Rakan Sebaya dan Interaksi Sosial Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Di Dalam Kelas Inklusif Semasa Endemik Covid-19" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)