Seak, Yi Chek, & Khairul Farhah Khairuddin. " Penerimaan Rakan Sebaya dan Interaksi Sosial Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Di Dalam Kelas Inklusif Semasa Endemik Covid-19." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 217-230. Web. 16 Apr. 2024