Seak, Y., & Khairuddin, K. 2023 Mar 1. Penerimaan Rakan Sebaya dan Interaksi Sosial Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Di Dalam Kelas Inklusif Semasa Endemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1