SEAK, Yi Chek; KHAIRUDDIN, Khairul Farhah. Penerimaan Rakan Sebaya dan Interaksi Sosial Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Di Dalam Kelas Inklusif Semasa Endemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 217-230, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21430>. Date accessed: 16 apr. 2024.