Said, Ashma, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. " Pemansuhan UPSR: Kesediaan Guru Bahasa Melayu Tahun Enam Dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 181-191. Web. 16 Apr. 2024