Mat, Plycia Exshonna, & Nor Azwahanum Nor Shaid. " Kesalahan Bahasa Dalam Penulisan Karangan Murid Etnik Minoriti." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 88-97. Web. 2 Oct. 2023