Tze Nann, Nyam, & Mohd Hanafi Mohd Yasin. " Penggunaan ‘QUIET BOOK’ Meningkatkan Kemahiran Menguasai Kosa Kata Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) Pembelajaran." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 231-239. Web. 2 Oct. 2023