Tze Nann, N., & Mohd Yasin, M. 2023 Mar 1. Penggunaan ‘QUIET BOOK’ Meningkatkan Kemahiran Menguasai Kosa Kata Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) Pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1