Tze Nann, N., & Mohd Yasin, M. (2023). Penggunaan ‘QUIET BOOK’ Meningkatkan Kemahiran Menguasai Kosa Kata Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) Pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 231-239. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21338