TZE NANN, Nyam; MOHD YASIN, Mohd Hanafi. Penggunaan ‘QUIET BOOK’ Meningkatkan Kemahiran Menguasai Kosa Kata Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) Pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 231-239, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21338>. Date accessed: 02 oct. 2023.