Yong, Jia Min, & Mohd Hanafi Mohd Yasin. " Penggunaan Pentaksiran Tingkah Laku Fungsional (FBA) Dalam Kalangan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 240-254. Web. 1 Oct. 2023