Mokhzan, Nur Syuhada, Ruhizan M. Yasin, Rosnah Sutan, & Hamidah Yamat. " Tahap Komunikasi Interpersonal Dalam Kalangan Belia." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 304-315. Web. 2 Oct. 2023