Abdul Rahman, Rafiduraida, AND Salam, Siti Nazurah. " Hubungan Antara Keberkesanan dan Kemudahan Pembelajaran Dalam Talian dengan Motivasi Murid Aliran Perniagaan Semasa Pandemik Covid-19" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 3 (1 October 2022)