Abdul Rahman, Rafiduraida, & Siti Nazurah Salam. " Hubungan Antara Keberkesanan dan Kemudahan Pembelajaran Dalam Talian dengan Motivasi Murid Aliran Perniagaan Semasa Pandemik Covid-19." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.3 (2022): 134-143. Web. 23 May. 2024