Abdul Rahman, R., & Salam, S. 2022 Oct 1. Hubungan Antara Keberkesanan dan Kemudahan Pembelajaran Dalam Talian dengan Motivasi Murid Aliran Perniagaan Semasa Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:3