Abdul Rahman, R., & Salam, S. (2022). Hubungan Antara Keberkesanan dan Kemudahan Pembelajaran Dalam Talian dengan Motivasi Murid Aliran Perniagaan Semasa Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(3), 134-143. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19760