Zulkefly, Nor, Febra, Noor Farina, Sahak, Noorzilawati, Wan Kamaruddin, Wan Ahmad Zakry, Abd Razak, Amnah Zanariah, Zainun, Amirah, AND Mat Zin, Diani Mardiana. " Pencapaian STEM di Kalangan Murid Dalam Tempoh Pandemik" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 3 (1 October 2022)