Nicholas Batan, Angelia, AND Jamaludin, Khairul. " Cabaran Mengaplikasi Kaedah E-Pembelajaran di Sekolah Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19: Dari Perspektif Guru" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 3 (1 September 2022)