Nicholas Batan, A., & Jamaludin, K. (2022). Cabaran Mengaplikasi Kaedah E-Pembelajaran di Sekolah Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19: Dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(3), 1-15. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19088