NICHOLAS BATAN, Angelia; JAMALUDIN, Khairul. Cabaran Mengaplikasi Kaedah E-Pembelajaran di Sekolah Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19: Dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 1-15, sep. 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/19088>. Date accessed: 23 may 2024.