Gow Jie, Ba, AND Mohd Yasin, Ruhizan. " Usaha Meningkatkan Kesedaran Pelajar dan Ibu Bapa Terhadap Kebolehpasaran Pekerjaan dalam Bidang TVET" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)