Gow Jie, Ba, & Ruhizan Mohd Yasin. " Usaha Meningkatkan Kesedaran Pelajar dan Ibu Bapa Terhadap Kebolehpasaran Pekerjaan dalam Bidang TVET." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 529-539. Web. 1 Oct. 2022