Gow Jie, B., & Mohd Yasin, R. 2022 May 1. Usaha Meningkatkan Kesedaran Pelajar dan Ibu Bapa Terhadap Kebolehpasaran Pekerjaan dalam Bidang TVET. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1