Gow Jie, B., & Mohd Yasin, R. (2022). Usaha Meningkatkan Kesedaran Pelajar dan Ibu Bapa Terhadap Kebolehpasaran Pekerjaan dalam Bidang TVET. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 529-539. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18142