GOW JIE, Ba; MOHD YASIN, Ruhizan. Usaha Meningkatkan Kesedaran Pelajar dan Ibu Bapa Terhadap Kebolehpasaran Pekerjaan dalam Bidang TVET. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 529-539, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18142>. Date accessed: 03 oct. 2023.