Mohamad Hanapi, Mazarul Hasan, Zakaria, Norazimah, Basran, Norida, AND Shaffei, Kama. " Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)