Mohamad Hanapi, M., Zakaria, N., Basran, N., & Shaffei, K. 2022 May 1. Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1