Mohamad Hanapi, M., Zakaria, N., Basran, N., & Shaffei, K. (2022). Tahap Pengetahuan Guru Aliran Perdana dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Rendah di Sabak Bernam. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 512-518. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18141