Subramaniam, Vanitha, AND Mohd Salleh, Norshidah. " Persepsi Murid Ketidakupayaan Pendengaran Terhadap Kuiz Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Semasa Pelaksanaan PdPR" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)