Subramaniam, Vanitha, & Norshidah Mohd Salleh. " Persepsi Murid Ketidakupayaan Pendengaran Terhadap Kuiz Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Semasa Pelaksanaan PdPR." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 501-511. Web. 1 Oct. 2022