Subramaniam, V., & Mohd Salleh, N. 2022 May 1. Persepsi Murid Ketidakupayaan Pendengaran Terhadap Kuiz Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Semasa Pelaksanaan PdPR. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1