Subramaniam, V., & Mohd Salleh, N. (2022). Persepsi Murid Ketidakupayaan Pendengaran Terhadap Kuiz Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Semasa Pelaksanaan PdPR. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 501-511. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18140