SUBRAMANIAM, Vanitha; MOHD SALLEH, Norshidah. Persepsi Murid Ketidakupayaan Pendengaran Terhadap Kuiz Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Semasa Pelaksanaan PdPR. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 501-511, may 2022. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18140>. Date accessed: 02 oct. 2023.