Ching, Tan, AND Mohammad Yasin, Ruhizan. " Penerapan Kaedah Didik Hibur Dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Luar Bandar" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)