Ching, Tan, & Ruhizan Mohammad Yasin. " Penerapan Kaedah Didik Hibur Dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Luar Bandar." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 459-474. Web. 1 Oct. 2022