Ching, T., & Mohammad Yasin, R. 2022 May 1. Penerapan Kaedah Didik Hibur Dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Luar Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1