Ching, T., & Mohammad Yasin, R. (2022). Penerapan Kaedah Didik Hibur Dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Luar Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 459-474. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18137