Tanisha, Aniss, AND Zakaria, Norazimah. " Penerapan Elemen Pengurusan Dalam Pembelajaran Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)