Tanisha, Aniss, & Norazimah Zakaria. " Penerapan Elemen Pengurusan Dalam Pembelajaran Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 452-458. Web. 1 Oct. 2022