Tanisha, A., & Zakaria, N. 2022 May 1. Penerapan Elemen Pengurusan Dalam Pembelajaran Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1