Tanisha, A., & Zakaria, N. (2022). Penerapan Elemen Pengurusan Dalam Pembelajaran Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 452-458. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/18136