Subri, Mohd Rohiman, Azlinda Boheran Nudin, & Ismail Ebrahim. " Pelaksanaan Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berteraskan KPMPerkasaKU: Satu Kajian Kes." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 419-427. Web. 1 Oct. 2022