Subri, M., Nudin, A., & Ebrahim, I. 2022 May 1. Pelaksanaan Pengajaran Guru Bahasa Melayu Berteraskan KPMPerkasaKU: Satu Kajian Kes. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1