Zakaria, Norazimah, & Mazarul Hasan Mohamad Hanapi. " Konflik Diri dan Citra Wanita dalam Teks Sulalatus Salatin @ Sejarah Melayu." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 410-418. Web. 1 Oct. 2022