Osman, Ariff Hidayat, AND Mokhtar, Mahani. " Keberkesanan Bimbingan Pembangunan Profesionalisme Guru Baharu Di Sekolah Berdasarkan Pengalaman Guru Mentor" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)