Osman, Ariff Hidayat, & Mahani Mokhtar. " Keberkesanan Bimbingan Pembangunan Profesionalisme Guru Baharu Di Sekolah Berdasarkan Pengalaman Guru Mentor." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 394-409. Web. 1 Oct. 2022