Mohd Rasid, Amal Izzati, AND Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Implikasi Pelaksanaan Seni Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu di SJKT Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR)" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 4 Number 1 (1 May 2022)