Mohd Rasid, A., & Wan Mohammad, W. 2022 May 1. Implikasi Pelaksanaan Seni Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu di SJKT Semasa Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR). Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 4:1