Mustafa Kamal, Noor Muslieah, Zaharah Hussin, & Abdul Muhsien Sulaiman. " Elemen Kolaborasi Dalam Pengajaran Guru Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Heutagogi." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 4.1 (2022): 372-386. Web. 26 Sep. 2022